top of page

Välkomna till Mattemästarnas
Digitala Böcker

  • Klicka på Boken du vill använda!

  • Använd INTE webbläsaren SAFARI!

  • Använd gärna Google Chrome

    Årskurs 1A   

TB 1A3.jpg
ÖB 1A3.jpg
LH 1A3.jpg

    Årskurs 1B   

TB 1B3.jpg
ÖB 1B3.jpg
LH 1B3.jpg

    Årskurs 2A   

TB 2A3.jpg
ÖB 2A3.jpg
LH 2A3.jpg

    Årskurs 2B   

TB 2B3.jpg
ÖB 2B3.jpg
LH 2B3.jpg

    Årskurs 3A   

TB 3A3.jpg
ÖB 3A3.jpg
LH 3A3.jpg

    Årskurs 3B   

TB 3B3.jpg
ÖB 3B Cover3.jpg
LH 3B3.jpg

    Årskurs 4A   

TB 4A3.jpg
ÖB 4A3.jpg
LH 4A3.jpg

    Årskurs 4B   

TB 4B 2012123.jpg
ÖB 4B3.jpg
LH 4B3.jpg

    Årskurs 5A   

TB 5A3.jpg
ÖB 5A3.jpg
LH 5A3.jpg

    Årskurs 5B   

TB 5B3.jpg
ÖB 5B3.jpg
LH 5B3.jpg

    Årskurs 6A   

TB 6A3.jpg
ÖB 6A3.jpg
LH 6A3.jpg

    Årskurs 6B   

TB 6B3.jpg
ÖB 6B3.jpg
LH 6B3.jpg
bottom of page