top of page

LÄROMEDLET
MATTEMÄSTARNA

TB 5A3.jpg
ÖB 5A3.jpg
Framgångsbok 53.jpg
LH 5A3.jpg

Mattemästarna är ett enkelt, roligt och effektivt läromedel i matematik där problemlösning står i fokus, något som många pedagoger, i länderna med de bästa resultaten, har definierat som det absolut viktigast.

Dessutom är det bland det roligaste som finns att klura ut problem, för er och för barnen!

Med den mycket strukturerade och definierade pedagogiken, med sina metoder och strategier, blir lärandet enklare och når mer avancerade nivåer. 

VIKTIGT!

Berätta INTE för barnen hur de ska lösa ett problem innan de själva har försökt utforska hur man kan göra. Och inga sätt är fel så länge de fungerar.

Utmana hela tiden barnen att tänka och resonerar själva. Ni vägleder.

Vi rekommenderar därför att Textboken används digitalt då ni kan ta fram övningarna steg för steg!

LEKTIONSSTRUKTUREN - TEXT OCH ÖVNINGSBOKEN

Varje ämne har samma inlärningssteg:

  1. Uppstarten - Nu lär vi oss! i Textboken

  2. Lärarledda uppgifter - Övriga uppgifter i Textboken

  3. Individuella övningar - Övningsboken

TB 1B3.jpg
ÖB 1B3.jpg
TB 1B 20120828.jpg

UPPSTARTEN - Nu lär vi oss!

Ni börjar med Textboken där ni ALLTID börjar ett nytt ämne med Nu lär vi oss! Här ska barnen själva försöka komma på hur de kan utforska uppgiften. Du som lärare ska inte berätta hur man gör, endast vägleda när det behövs.

Barnen ska från första början vänja sig vid att alltid försöka lösa ett nytt problem själva. 

ALLA LÖSNINGAR ÄR BRA! Ju fler desto bättre. Barnen lär av varandra.

Här är den Digitala Textboken till STOR hjälp då ni kan klicka fram svaren steg för steg.

Ankaret är symbolen!

LÄRARLEDDA ÖVNINGAR

När ni är klara med Nu lär vi oss! i Textboken fortsätter ni med de övriga uppgifterna i Textboken. Alla uppgifter ska göras med hela klassen tillsammans där du som lärare vägleder. Naturligtvis kan momenten göras i par, eller i grupper.

Ni diskuterar uppgifterna och skriver inte i Textboken.

Barnen ska lära av varandra.

Även här är den Digitala Textboken till stort stöd för att ta fram och visa lösningarna steg för steg.

TB 1B 20120835.jpg
LH 1B 201208110.jpg

INDIVIDUELLA ÖVNINGAR

Övningsboken ska användas som det sista steget då barnen ska öva själva. Här är allt i svart-vitt eftersom nu ska inte färgerna vara till hjälp längre. VIKTIGT! Barnen behöver inte göra alla övningar! Det finns övningar i olika svårighetsgrader. Välj de som är relevanta för barnet. Vissa övningar kan göras tillsammans med hela klassen. Övningsboken finns även som en Digital Övningsbok där ni kan klicka fram svaren och visa för klassen.

​Varje Lektion i Textboken avslutas med en heldragen linje som markerar en lektions slut.

 

 

 

Med hjälp av Lärarhandledningen vet ni, steg för steg, vad och hur ni ska göra. Den finns både som tryckt upplaga och som en Digital Lärarhandledning.

 

TB 1B 20120835_edited.jpg
LH 3A3.jpg

LÄRARHANDLEDNINGENS

INLEDNING

Första delen i varje kapitel inleds med en förklaring om vad som ska undervisas i kapitlet.

Ni finner även ett förslag på en Öppningsaktivetet samt vilka nyckelord eller Viktiga ord eleverna ska lära sig.

LH 1B 20120874.jpg

LÄRARHANDLEDNINGENS

VECKOPLANERING

Ni finner en översikt över en planering ni bör följa. Ni har Vecka, Undervisningsmål, Förmågor och vilka Resursmaterial ni ska använda 

LH 1B 20120872.jpg

LÄRARHANDLEDNINGEN

OM TEXTBOKEN

Här finner ni detaljerade instruktioner om er undervisning. Ni har ett förslag på en Uppvärmningsaktivitet, instruktioner om hur och vad ni ska göra i Ankaruppgiften "Nu lär vi oss!", samt de Lärarledda uppgifterna

Ni finner även råd om vad ni behöver, hur ni kan använda den digitala Textboken...

LÄRARHANDLEDNINGEN

OM TEXTBOKEN

...vilka Individuella Övningar ni ska sedan ska göra samt Extra Utmaningar ni kan ge era elever.

Här finner ni även alla svaren för Textbokens uppgifter i ROSA.

LH 1B 20120874.jpg
LH 1B 201208110.jpg

LÄRARHANDLEDNINGEN

OM ÖVNINGSBOKEN

Här finner ni anvisningar om hur utmanande varje övning är och vilka som bör göra dessa.

Här finner ni även alla svaren för Övningsbokens uppgifter i ROSA.

bottom of page