top of page

VÄLKOMMEN TILL KURSEN I JONATHANS PEDAGOGIK!

Kursen består av:

  • filmer

  • texter

  • övningar 

För att se filmerna, se till att ni har ljud via högtalare eller hörlurar. Ni kan se filmerna och övningarna i helskärm genom att klicka på symbolen för helskärm.

KORT INLEDNING

Jonathans Pedagogik

Vi har arbetat med undervisning i olika delar av världen och observerat, studerat och fördjupat oss i olika sätt att undervisa. Sättet att undervisa i Singapore har tilltalat oss speciellt mycket.

De har de bästa resultaten i världen enligt PISA och enligt TIMSS!

Det mest fascinerande är att de inte bara har de bästa resultaten i världen, utan även på avancerade nivåer. 

 

De har också de nöjdaste barnen i världen! 

 

Det är inte vanligt att man kan kombinera de bästa resultaten på avancerad nivå och de nöjdaste barnen. Vår ambition är att tillhandahålla handfasta metoder och alla verktyg och kunskaper som ni behöver och som leder till samma eller bättre resultat. Därför har vi skapat denna kurs!

 

PISA gjorde också en jämförelse av hur utvecklingen ser ut på arbetsmarknaden i världen och hur vi bör förhålla oss till denna för vårt sätt att undervisa i våra skolor.

Det finns rapporter som pekar på att cirka 12 % av de befintliga yrkena kommer att försvinna. Däremot kommer cirka 13 % nya typer av yrken att dyka upp. 75 % av våra befintliga jobb och yrken kommer att förändras. 

 

Vi måste kunna applicera våra kunskaper till helt nya situationer, för att kunna möta det nya normala i framtiden.

 

PISA har också kommit till en annan slutsats som är mycket viktig. Våra förmågor och färdigheter, som vi ska rusta våra barn för ska göra att de blir avancerade problemlösare.

VARFÖR SINGAPORE?

Detta hör vi ofta nämnas i Singapore: ”Singapore har bara en resurs, människan! Vi kommer därför att investera i våra medborgare för att göra dem till de bästa i världen!”

 

Det är därför de investerade för att skapa den perfekta utbildningen för grundskolor.

Vi tittar också på de fyra viktigaste förmågorna för framtiden:

4K

1. Kommunikation

2. Kollaboration / Samarbete

3. Kritiskt tänkande

4. Kreativt tänkande

Idag finns det många nya experimentella ideér och metoder men för oss var det viktigt att vår kurs vilar på vetenskapliga grunder.

 

Därför valde vi att fördjupa oss i de mest relevanta och intressanta teorierna som nu vår kurs är baserad på.

 

De forskare vi valde att ägna vår uppmärksamhet åt är: 

·    Lev Vygotsky

·    Jean Piaget

·    Jerome Bruner

·    George Polya

·    Zoltan Dienes

·    Richard Skemp

 

I kursen kommer vi att undersöka vad teorierna handlar om och hur de har anpassats till det sätt vi bör undervisa i våra klassrum.

Kursen har 6 olika steg, 3 allmänna steg om pedagogiken och 3 steg som handlar om matematiken:

1. Introduktionen till pedagogiken

2. Forskningen bakom pedagogiken

3. Lektionens uppbyggnad och 4K

 

Matematiken

Följande steg kommer att fokusera på matematiken:

4. Att lösa problem med övningar

5. Visualiseringsmodeller med övningar

6. Heuristikens problemlösningsstrategier med övningar

Nu är det dags att avslöja syftet med namnet på kursen.

 

Vem är Jonathan?

Vi har valt att kalla denna kurs för Jonathans pedagogik eftersom sättet vi undervisar och lär oss är väldigt likt det Fiskmåsen Jonathan Livingston fick göra i boken skriven av Richard Bach. 

 

Den handlar om måsen Jonathan som ville bemästra konsten att flyga, inte som en mås utan som örnarna.

En mås är inte tänkt att kunna flyga som örnarna. De ska mest vara på marken och flyga på lägre höjder. Därför varken kunde eller ville någon lära honom att flyga. Han var tvungen att lista ut det själv och komma till sina egna slutsatser och insikter genom att utforska och pröva på om och om igen.

Vi kommer att berätta mycket mer om den här historien i kursen. Budskapet från boken är tydligt. Vi själva bör utforska och våga pröva oss fram för att vara framgångsrika problemlösare. 

Precis som Jonathan:

  • VI LÄR OSS GENOM ATT UTFORSKA

  • VI KOMMER TILL EGNA INSIKTER OCH SLUTSATSER GENOM ATT PRÖVA OSS FRAM

 

Vi lärare och våra elever blir lite mer som:

MÄSTARE & LÄRLINGAR -

Mästaren stöttar och vägleder. Lärlingen utforskar, experimenterar och konkluderar.

 

Nu har du nått slutet på den här korta gratisintroduktionen. Det du har tagit del av utvecklas vidare i det första steget i kursen. 

 

Den kan du redan nu ta del av.

 

Från 1 juli kan du sedan välja de stegen som du är mest intresserad av eller köpa alla steg.

 

TA MIG TILL DET FÖRSTA STEGET I KURSEN!

bottom of page