top of page

JONATHANS
PEDAGOGIK

Superchildren 4.png
Superchildren 7.png

Mattemästarna är ett mycket underhållande läromedel i matematik där problemlösning står i fokus, något som många pedagoger i länderna med de bästa resultaten har definierat som det absolut viktigast. 

Dessutom är det bland det roligaste som finns att klura ut problem, för er och för barnen!

 

Matematiken är inte ett isolerat ämne till att endast lära sig räkna och kunna multiplikationstabellen. Matematik handlar om att skapa förutsättningar får oss alla att lösa alltifrån våra mest vardagliga problem till djupa, komplexa frågeställningar inom många områden. En relevant och underhållande Matematik är verktyget vi behöver för förstå hur vi löser problemen, vilka strategier, metoder vi kan ta till och att vi vill ta oss an att lösa problemen. 

 

På ett sätt är matematiken är matematiken grunden för att vi ska lyckas i våra liv.

 

Därför måste den uppfattas som relevant och inte abstrakt – och det ska vara utmanande och roligt!

 

Mattemästarna har en mycket väldefinierad pedagogik som utmanar och vägleder barnen till att bli verkliga Mattemästare. Pedagogiken med tillhörande metoder och strategier möjliggör en mycket mer avancerad inlärning. 

 

Därför håller Mattemästarna en hög nivå från första början.

Några grundbultar:

 Jean Piaget: 

Inte instruera hur barnen ska göra:

“When you teach a child something, you take away forever his chance of discovering it for himself.”

429D7CB2-BF47-4C43-9F69-C3480C038294.png
 Lev Vygotski: 

Lärande sker i socialt samspel

“What a child can do in cooperation today, he can do alone tomorrow.”

8783C189-DFCB-4620-AEF8-34AA59F84203_4_5
 George Polya: 

Problemlösningsförmåga är något alla kan utveckla 

“It is better to solve one problem five different ways, than to solve five problems one way.”

8D7B08A4-29E0-47A1-8B1B-86E3E8E97A4E_4_5
 Jerome Bruner: 

JBruners teori om kognitiv utveckling. 

1.     Den enaktiva. 

2.     Den ikoniska.

3.     Den symboliska.

9F41454F-8C6D-4384-8F9B-4C96E833C582.jpe

Jerome Bruners teori om kognitiv utveckling har visat sig vara en mycket effektiv modell att följa. Därför följer MatteMästarna denna modell, speciellt för de yngre barnen men kan med fördel även användas för äldre barn med svårigheter.

1. Börja med KONKRET material så att uppgiften känns relevant.

2. Gå över till VISUELLT material för att visualisera uppgiften.

3. Konkludera slutligen med det ABSTRAKTA - själva uträkningen.

Denna modell ska genomsyra allt det vi gör.

Metoderna

I Mattemästarna använder vi oss av visualiseringsmodellen som kallas Blockmodellering för att göra uträkningar. Denna visualiseringsmetod eller modell gör det möjligt att lösa relativt komplexa problem tidigare än med våra konventionella ekvationer. 

EXEMPELUPPGIFT (ANVÄND L I V Lö K) :

Johan bakar några kakor. Han sålde 3/4 av kakorna och gav bort 1/2 av de återstående kakorna till sina kompisar. Han har 6 kakor kvar.

 

Hur många kakor bakade Johan?

Det traditionella och mer komplicerade sättet att lösa denna uppgift skulle se ut så här:

Antal kakor = y
Antal sålda kakor = 3/4 y

Återstående kakor = 

1/4 y x 1/2 = 6
1/8 y = 6

y = 48
Johan bakade 48 kakor.

Med Blockmodellering kan vi lösa uppgiften på ett enklare sätt, alltså kan vi lösa denna uppgift i mycket lägre årskurser:

1 enhet = 6
8 enheter = 6 x 8 = 48

Johan bakade 48 kakor.

 

Blockmodellering är också den mest berömda och etablerade metoden. 

 

OLIKA STEG FÖR ATT RITA OCH FÅ BARNEN ATT VÄNJA SIG VID MODELLEN

Steg 1: Visuell representation

Detta introducerar Blockmodellen

 

Steg 2: Rita bilder inuti ett ”block”.

Detta förbereder barnen till att kunna använda ”block”. Det hjälper dem även för att vara mer fokuserade och detaljerade i deras presentationer.

 

Steg 3:  Byt ut bilder till prickar eller liknande och rita pilar utanför ”blocken”

Bilderna representeras nu av andra symboler, Detta förenklar mer komplicerade bilder. I detta steg är den viktigaste fokusen på pilarna utanför barerna.

Steg 4: Byt ut prickarna eller liknande med tal

En bar som representerar ett större värde ska göras längre än värdet som är mindre. Detta är ett stöd till att visualisera problemet.

 

Steg 5: Skriv tal utanför blocken

När vi löser mer komplexa problem, talen skrivs utanför blocken

 

Steg 6: Etikettera blocken

I detta steg bör barnen vara vana vid "blocken". Vi lär dem nu att etikettera blocken på ett riktigt sätt.

Exempel: Karl har 12 kulor. Maja har 4 flera kulor än Karl. Hur många kulor har Maja?

Äpplen 3+1.png
Äpplen 4 = 4.png
Prickar 3 +1.png
Tal 3 +1.png
Bar 3 +1.png
Bar 12 + 4.png
Kakexemplet.png
CPS.png
bottom of page