top of page

L I V Lö K - SÅ LÖSER VI TEXTUPPGIFTER

Superchildren 7.png
Superchildren 4.png

George Polya etablerade en metod för att lösa problem:

  • Understanding the problem (Recognizing what is asked for).

  • Devising a plan (Responding to what is asked for). 

  • Carrying out the plan (Developing the result of the response).

  • Looking back (Checking. What does the result tell me?).

Detta är en av grundbultarna i hur många länder undervisar om hur vi löser problem.

Mattemästarna har etablerat metoden L I V Lö K för att lösa textuppgifter och problemställningar:

L - Läs uppgiften, i de lägre åldrarna alla tillsammans.

I - Identifiera nyckelorden som identifierar frågeställningen

V - Välj strategi/metod för att lösa problemet

Lö – Lös problemet

K – Kontrollera ditt svar genom att arbeta baklänges

I många skolor sätter man upp L I V Lö K på väggen för att hela tiden återkoppla till hur vi löser textuppgifter. Här kan du ladda ned och skriva ut  L I V Lö K:

Klicka på dokumentet för att öppna upp i helskärm och kunna skriva ut.

 

Denna metod ska sätta sig i ryggmärgen på barnen för ALLTID!

bottom of page